Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) 2020 évi pályázat meghirdetése

 

Az agrárminiszter 2020-ben is kiírta a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot, amelynek beadási határideje 2020. november 9.

A pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése, emellett a kimagasló tevékenységet folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása. A pályázaton társadalmi és egyéni kategóriában önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit társaságok, szociális szövetkezetek, valamint civil szervezetek vehetnek részt. Csak a pályázat benyújtására jogosult szervezetek tehetnek javaslatot társadalmi vagy egyéni kategóriában a díjazottra.

A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A nyertes pályázók részére a miniszteri díj és elismerő oklevél átadására a Termelői Közösségek Napja alkalmából 2020. december 10-én kerül sor.

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit kizárólag elektronikusan, PDF formátumban kell benyújtani a kozossegidij@am.gov.hu elektronikus levélcímre az Agrárminisztérium, Borászati és Kertészeti Főosztály részére.

Az email tárgya: KDHT pályázat (2020)

További információ:
telefon: + 36 (1) 795-1705, e-mail: kozossegidij@am.gov.hu

https://gi.kormany.hu/kdht-palyazat-2020meghirdetes

A pályázati felhívást és a pályázati adatlap az alábbi linken letölthető:

https://www.kormany.hu/download/5/f4/e1000/KDHT%202020%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip#!DocumentBrowse