Szakmai tevékenység archiv

Közösségi Agrármarketing Kódex

A 2015-ös év egyik legjelentősebb szakmai eredménye a minden korábbinál szélesebb, összesen 27 együttműködő szakmai szervezet bevonásával elkészített és aláírt Közösségi Agrármarketing Kódex létrehozása volt. Társaságunk kezdeményezésére és koordinálásával létrejött Kódex az együttműködők közös céljait és érdekminimumát fogalmazza meg: a magyar termékek ismertebbé tételét, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását és a közös marketingtevékenység összehangolását.

A 77. OMÉK során aláírt Kódex az elmélyült és összehangolt közös szakmai munka origója, az együtt megfogalmazott célok tartalommal való megtöltése. A konkrét, operatív együttműködések kialakítása a következő évek feladata. A partner szervezetekkel idáig két fő tevékenységi területet határoztunk meg: a hazai minőségjelölő védjegyrendszer át- és újragondolását, illetve az uniós agrármarketing-források hatékony, közös lehívását. A több mint két tucat szakmai partner együttműködése egy rugalmas, dinamikus szakmai műhelymunka keretében zajlik majd.

Nemzeti Agrármarketing Program (NAP)

A Földművelésügyi Minisztérium és az Agrármarketing Centrum a Nemzeti Agrármarketing Programot (NAP) az ÉFS stratégia irányelvei mentén állította össze. A Program az agrárium és az élelmiszeripar termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából végzett közösségi marketing kommunikációs és promóciós, szakmai tevékenységeket határozza meg a következő négyéves - 2017-2020 közötti - időszakra vonatkozóan.

A NAP az FM és az AMC több évtizedes szakmai tapasztalata és gyakorlata alapján, valamint a szakmai szervezetek és terméktanácsok agrármarketing programjait felhasználva fogalmazódik meg. A Program megalkotása során elengedhetetlen volt, hogy megjelenjenek az agrárium és élelmiszeripar szereplőit tömörítő szervezetek igényei. Ezért a Közösségi Agrármarketing Kódex aláíróin túl a lehető legszélesebb szakmai nyilvánossággal való aktív egyeztetésre törekedett a Program megalkotója, melynek keretében 2016. szeptember 6-ára szakmai konzultációt szervezett.

A NAP kettős legitimációs alapra épül. Az állami célkitűzések (ÉFS), és a konkrét feladatok szakmai egyeztetése jelentik a garanciát arra, hogy a Nemzeti Agrármarketing Program minden eddigi kezdeményezésnél jobban szolgálja azon stratégiai törekvést, hogy az állami szerepvállalással megvalósuló közösségi agrármarketing a piaci szereplők (a terméktanácsok és szakmai szervezetek), és a kormányzat által közösen kijelölt úton haladjon.

Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy fejlesztése

Számos kutatás és reprezentatív felmérés szerint a magyar fogyasztók több mint fele (mintegy 52%) előnyben részesíti a magyar termékek vásárlását a külföldi, import árukkal szemben. Ezek azonban – sajnálatos módon – csak a fogyasztók preferenciáit mutatják, ténylegesen mindössze 35 százalékuk vásárol magyar termékeket. Az okok hátterében az állhat, hogy a fogyasztók mindössze 23 százaléka bízik a védjegy megjelölésben, míg ugyanez a szám például Ausztriában 80 százalék. Emellett a védjegyek ismertségi szintje is igen alacsony, sőt, még a magasabb ismertségi szintű védjegyekkel megjelölt termékekért sem hajlandóak a magyar fogyasztók többet fizetni.

Magyarország nemzeti érdeke, hogy a hazai lakosságot a lehető legnagyobb mértékben itthon megtermelt, egészséges, biztonságos és megbízható élelmiszerrel lássa el. A közösségi agrármarketing emiatt elsősorban a jó minőségű, hazai termékek fogyasztásának ösztönzésére koncentrál a tevékenysége során. A legnagyobb segítséget ebben egy ismert, egységes, multiszektorális minősítőrendszer bevezetése jelentheti.

A közösségi agrármarketing tevékenység során arra kell törekednünk, hogy egy olyan közös, magyar élelmiszer-tanúsító védjegy jöjjön létre, amely ismert és keresett lehet a fogyasztók körében. Ilyen lehet a már bevezetett és viszonylagosan ismert Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy továbbfejlesztése, Európai Uniós igények szerinti átdolgozása és a termékkörök kibővítése.

Piackutatás a MAHOP keretében

A „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” elnevezésű, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében egy elemző tanulmány készült, amely magában foglalta a halászati és akvakultúra termékek ágazati helyzetértékelését, valamint a fogyasztói szokások és preferenciák feltárását.

Az elemző munka alapját az alábbi három terület jelentette:
- forgalomba hozatali feltételek javításának lehetőségei (esetleges lehetséges új piacok figyelembevételével),
- a minőség és a hozzáadott érték lehetőségei az akvakultúra termékek körében,
- akvakultúra termékek fogyasztása (különös tekintettel a halra), a kínálat és a fogyasztói igények összefüggésének vizsgálatával a közétkeztetés rendszerében.
Kutatási és vizsgálati területek voltak továbbá:
- halfogyasztás Magyarországon,
- a piacok átláthatóságának vizsgálata,
- a fogyasztói trendek hal és akvakultúra termékekhez kötődő viszonya,
- a trendek és ellentrendek vizsgálata,
- a fogyasztói és vásárlói csoportok.

Az ELEMZŐ TANULMÁNY innen letölthető.